Årsmöte 2022, i föreningen är den 21 mars kl 19.00